NACIONALINIS ENERGINIO EFEKTYVUMO TESTAS

SUMANŪS TAUSOJA

 

Šis testas yra skirtas pastatų administravimo specialistams. Testo klausimai yra orientuoti į energinio efektyvumo didinimo priemones, skirtas daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams. Dalis klausimų* turi daugiau negu vieną teisingą atsakymo variantą. 

TECHNOLOGINIS ATSINAUJINIMAS 

1. Kokie faktoriai prisideda prie daugiaubučio gyvenamojo pastato šilumos nuostolių?*
2. Kiek šilumos energijos leidžia sutaupyti automatinių šilumos punktų atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame gyvenamajame name įrengimas?
3. Vidutiniškai per kiek laiko atsiperka pastato šildymo sistemų modernizavimas (t. y. pastato šilumos punkto automatizavimas)?
4. Kurios priemonės naudojamos pastato energinio efektyvumo diagnostikai*:
5. Bute vietoje įprasto gyvatuko įrengus elektrinį, šildymo ir recirkuliacijos išlaidos gyventojui:
6. Pažymėkite priemones, kurios padeda taupyti šilumos energiją gyvenamajame pastate*:
7. Faktoriai, kurie padeda nustatyti pastato energinį efektyvumą*:
8. Koks yra pagrindinis veiksnys, darantis didžiausią įtaką šilumos praradimui pro būsto langus, sienas, stogą ir grindis?
9. Daugiabučių namų modernizavimo programoje dalyvauti gali trijų ir daugiau butų gyvenamieji namai, pastatyti iki 1993 metų. Pastate gali būti ne tik gyvenamosios, tačiau ir komercinės / viešosios paskirties patalpų. Kiek procentų naudingojo ploto turi sudaryti gyvenamasis plotas?
10. Renovuojamas daugiabutis gyvenamasis pastatas privalo pasiekti energinio naudingumo klasę, kuri yra ne mažesnė kaip:

ELGESIO POKYČIAI

1. Kokie gyventojų įpročiai prisideda prie energinio efektyvumo didinimo?*
3. Kurie teiginiai apie patalpų vėdinimą yra teisingi?*
5. Vidutiniškai keliais laipsniais galima pakelti patalpos temperatūrą, už radiatorių įrengus šilumą atspindinčius ekranus?
7. Norint namuose išlaikyti šilumą (jei išorės atitvaros nėra tinkamai apšiltintos), patartina didelių matmenų baldus (sofas, spintas, komodas) statyti:
9. LED lempučių naudojimas vietoje kaitrinių lempučių gali sumažinti energijos sunaudojimą ir į aplinką išmetamo CO2 kiekį:
2. Į kokius parametrus reikia atkreipti dėmesį, norint įsigyti energiškai efektyvų buities prietaisą?*
4. Rekuperacinė vėdinimo sistema (pažymėkite teisingus atsakymus)*:
6. Kurios praktikos, taikomos virtuvėje, padeda didinti namų ūkio energinį efektyvumą?*
8. Vidutiniškai, kiek kartų LED lemputės yra taupesnės už kaitrines lemputes?
10. Vidutiniškai kiek vatų elektros energijos naudoja išjungtas, tačiau prijungtas prie elektros tinklo kompiuteris?

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI

1. Prie atsinaujinančių energijos šaltinių nėra priskiriama:
2. Valstybės parama saulės kolektorių įrengimui, renovuojant pastatą, siekia:
3. Saulės kolektorių pajėgumas ir efektyvumas nepriklauso nuo:
4. Vidutiniškai per metus Lietuvoje saulės energija naudotis galima apie:
5. Populiariausi saulės kolektorių tipai*:
6. Pastate, kuriame gyvena 100 gyventojų, vidutinis saulės jėgainės dydis yra:
7. Šilumos siurbliai šilumos neišgauna iš:
8. Šilumos siurbliai (pažymėkite teisingus atsakymus)*:
9. Kuris faktorius nėra saulės jėgainės privalumas?
10. Kuri atsinaujinančių energijos šaltinių rūšis Lietuvoje šiuo metu išnaudojama efektyviausiai?

Visos teisės saugomos © Lietuvos Respublikos energetikos ministerija