Tvari gyvulininkystė: žalioji energija gaminama ir ant fermų stogų


Gyvulių biologinės atliekosdažniau asocijuojasi su atliekomis nei su žaliava energijai išgauti, tačiau didžiausia Lietuvoje kiaulių augintojabendrovė„Idavang“ įžvelgė potencialąpanaudoti šią žaliavąir taip padėti aplinkai. Bendroveikartu su partneriaispriklausančiose biodujų jėgainėse apdorojamas skysas mėšlas, neutralizuojami kvapai ir gaminama žalioji elektros energija ir šiluma. Tai tik vienas iš daugelio įmonėje įgyvendinamų tvarių sprendimų, o atliktasenergetinisauditasparodė, kad,siekiant tausotiaplinką,buvo pasirinkta teisinga kryptis.

„Šiandien atsakingas požiūris verslo aplinkoje yraprivalomas, be jo neįsivaizduojamas sėkmingas vystymasis ilgalaikėje perspektyvoje. Nuolat ieškome būdų taupyti energiją – tai yra mūsų įmonės ilgalaikės strategijos dalis. Vadovaujamės nuostata, kad sėkmėgalima tik kuriant socialiai atsakingąverslą, todėl jau seniai pradėjome diegtitvariosplėtros sprendimus, leidžiančius sumažinti poveikįaplinkai”, – sako bendrovės „Idavang“ generalinis direktorius Saulius Leonavičius.

Jo teigimu, įgyvendinus aplinkosaugos priemones atlikti energijos auditai patvirtino įmonės numatytąenergijos resursųtaupymo strategiją, todėl ir toliau judama nusibrėžta kryptimi. Kiekvienųmetųpabaigoje,formuojant naująbiudžetą, įmonėišsikelia naujus tvarumo tikslus, nusprendžia, į kokias priemones verta investuoti ir per kiek laiko jos turėtųatsipirkti.

Eiti darnaus verslo vystymosi keliu bendrovę skatina ir kolegos iš Danijos, kurie dirba ir gyvena čia, Lietuvoje. Ne naujiena, kad Skandinavijos šalys yra vienos didžiausių tvarumo ir aplinkosaugos ambasadorių visame pasaulyje. „Idavang“ idėjų semiasi iš ten įgyvendinamų aplinkaidraugiškų naujovių bei įvairių iniciatyvų aplinkosaugos srityje.

Elektrą gamina iš ūkiuose susikaupusio mėšlo

Vienas įdomiausių projektų, kurį bendrovė įgyvendino prieš 7 metus, yra biodujų gamyba, panaudojant kiaulių kompleksų atliekas. Skaičiuojama, kad per metus „Idavang“ išaugina daugiau nei 450 tūkst. kiaulių, o auginant tokį kiekį gyvulių susidaro ir didelis kiekis atliekų.Ieškodama sprendimų, kaip sumažinti poveikį aplinkai ir panaudoti šias atliekas, bendrovėatrado, kad ūkiuose susidaręs kiaulių mėšlasyradaug potencialo turintis energijos šaltinis.

Gyvulininkyste užsiimanti įmonė kartu su partneriais aštuoniuose ūkiuose Lietuvoje įrengė biodujų jėgaines. Jos apdoroja kiaulininkystės kompleksuose susikaupusį skystą mėšlą,naudojamąšilumai irenergijai gaminti, beineutralizuoja kvapus. Jėgainėms perdirbus mėšlą, jis tampa aukštos kokybės organine trąša, kuri yra išlaistoma šalyje veikiantiems ūkininkams.

Siekdama tvarumo, „Idavang“ diegia ir kitus energetinius išteklius tausojančius sprendimus.Prieš kurį laiką įmonė atnaujino fermų stogus, juos papildomai apšiltino, taip pat investavo į kiaulininkystės pastatų sienų apšiltinimą. Bendrovei priklausančiuose ūkiuose buvo įrengtos mažo energijos suvartojimo technologijos.

„Kurį laiką apšvietimui fermose naudotos liuminescensinės lempos buvo pakeistos į žymiai mažiau energijos sunaudojančias LED lempas. Toks pasirinkimas leido užtikrinti tokį pat lempų efektyvumą ir keletąkartųsumažinti elektros sąnaudos. Tai gana nesunkiai įgyvendinamas projektas, kuris ne tik saugo aplinką, bet ir taupo pinigus”, – sako S.Leonavičius.

Investicijos taip pat buvo nukreiptos ir į įrangos automatizavimą. Fermoseįmontuoti klimato kontrolės kompiuteriai šiandienleidžia pagal nustatytątemperatūrinękreivę valdyti vėdinimą ar šildymą. Vadinasi, ventiliatorius neturi pastoviai suktis, o bendrovė gali sumažinti sąnaudas, reikalingas elektros energijai. Fermų šildymui bendrovė naudojaaplinkai draugiškesnesšiaudų katilines arba perteklinę šilumą iš biodujų jėgainių.

Biodujų jėgainė nėra vienintelė, kurią„Idavang“ naudoja elektros išatsinaujinančių energijos išteklių gamybai. 2019 metais kartu su partneriais ant Pasodėlės ūkio stogo bendrovė įrengė 350 kW galios saulės elektrinę. Tai yra pirmoji saulės modulių instaliacija ant kiaulių fermos stogo Lietuvoje.

Tvarumo sprendimus įgyvendina su partneriais

Kiaulių augintoja atsakingai žiūri į vartojimą, todėl stengiasi tiksliai apskaičiuoti ir kuo efektyviau naudoti gamybai reikalingas medžiagas ir išteklius. Dėl veiklos specifikos, vienas sudėtingesniųuždavinių įmonėje yra atliekų rūšiavimas. Fermose dažnai susidaro dideli kiekiai įvairių rūšių atliekų, kurioms išrūšiuoti neužtenka įprastų trijų rūšiavimo konteinerių.Dėl to bendrovė daug dėmesio skiria darbuotojų skatinimo priemonėms. Tikimasi, kad atsakingo atliekų rūšiavimo įpročius jie demonstruoja ne tik darbo vietoje, bet ir namuose.

Siekiant verslui efektyviai prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, darbuotojams skirtų iniciatyvų nepakanka. Tam reikalingi strateginiai, su kasdiene įmonės veikla susiję energetinio efektyvumo sprendimai, kurie dažnai yra technologiškai sudėtingi. Dėl to „Idavang“ vadovas rekomenduoja kreiptis į profesionalus, kurie ne tik sumažins rūpesčių, bet ir atsižvelgs į verslo poreikius beigarantuos geriausiai verslo poreikius atitinkančius sprendimus.

„Svarbu nedelsti beidar šiandien keisti mąstymą ir įpročius. Jei čia ir dabarverslas pradės orientuotis į aplinkai draugiškus sprendimus ir žaliąjį sektorių, rytoj jis jau bus žingsniu priekyje kitų. Uždelsus gali tapti sunku pasivyti įmones, kurios jau dabar rodo tvarų požiūrį.Be konkurenciniopranašumo aplinkai draugiški sprendimai atneša ir finansinės naudos, tačiau mūsųatveju ji nevaidina reikšmingo vaidmens. Mums kur kas svarbiau yra verslo atsakomybė prieš gamtą ir aplinką, kurioje gyvename”, – apibendrina „Idavang“ generalinis direktorius S. Leonavičius.Visos teisės saugomos © Lietuvos Respublikos energetikos ministerija